Mały ZUS jest najlepszą formą dla nowych firm , aby obniżyć koszty.
Biuro Rachunkowe Poznań FakturTax
17 lutego 2020

Mały ZUS dla przedsiębiorców -Czym jest?

Mały ZUS dla przedsiębiorców to idealna ulga w składkach ZUS dla przedsiębiorstw działających na małą skalę. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi małą firmę i uzyskuje niskie przychody, a chciałby płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne to ma do tego możliwość. Dotyczy on tylko ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe). Nie obejmuje składek zdrowotnych – trzeba ją płacić w pełnej stawce.

Kogo dotyczy?

W 2019 roku do „małego ZUS” mogą jeszcze zgłaszać się przedsiębiorcy, którzy:

 • w trakcie roku zakończą 24. miesięczny okres opłacania preferencyjnych składek i spełniają warunki do korzystania z „małego ZUS”
 • w 2018 roku prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni ale zawiesili firmę i wznowią ją w 2019 roku (spełniając warunki korzystania z „małego ZUS”)
 • w 2018 roku prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni ale zakończyli działalność i ponownie zarejestrują ją w 2019 roku

 

Kiedy można korzystać z małego ZUSu?

Z "małego ZUS" może korzystać osoba, która:

 • jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG – lubn jest wspólnikiem spółki cywilnej
 • przychody, które za ubiegły rok kalendarzowy osiągnęła z działalności gospodarczej nie przekraczają progu pozwalającego do skorzystania z ulgi
 • nie spełnia warunków pozwalających na korzystanie z preferencyjnego ZUS
 • rozliczała się na karcie podatkowej i jednocześnie nie korzystała ze zwolnienia z VAT. Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej i korzystający ze zwolnienia VAT nie mogą korzystać z ulgi - tacy przedsiębiorcy nie składają wówczas do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek
 • nie podlegała ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu z tytułu innej pozarolniczej działalności
 • nie wykonywała dla byłego bądź obecnego pracodawcy tego, co wykonywała dla niego dana osoba jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku
 • prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym – czyli podlegała ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu nie krócej niż 60 dni z tytułu prowadzenia tej działalności
 • nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu korzystania z "małego ZUS" – w ciągu 60 miesięcy prowadzenia danej działalności gospodarczej

 

Kiedy i jak zgłosić się do "małego ZUS"?

Takiego zgłoszenia do "mały ZUS dla przedsiębiorców" należy dokonać w ciągu 7 dni od:

 • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
 • pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. skończyłeś okres „preferencyjne składki” w trakcie roku).

 

Jeśli przedsiębiorstwo spełnia warunki "małego ZUS", a przedsiębiorca chciałby skorzystać z ulgi, to powinien wyrejestrować się z dotychczasowego ubezpieczenia – za pomocą formularza ZUS ZWUA. Następnie zgłasza się do "małego ZUS" wraz z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 XX (jeśli nie posiada ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy) lub 05 92 XX (również jeśli nie posiada ustalonego prawa do renty). Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu).

Mały ZUS dla przedsiębiorców

Dołącz do naszych klientów, którzy księgują w FaktuTax.pl  za 99 zł a spółki od 249 zł

Szukasz sprawdzonego i skutecznego biura rachunkowego w dobrej cenie? Sprawdź koniecznie naszą ofertę! Obniżymy koszty za prowadzenie Twojej księgowości. Na pewno będziesz zadowolony

Sprawdź zupełnie za darmo

 

Kiedy można z niego zrezygnować?

Z „małego ZUS" przedsiębiorca może zrezygnować w każdej chwili, również od dnia nabycia do niego prawa.

 

Na co będzie wpływać decyzja podjęcia "małego ZUS dla przedsiębiorców"?

Decyzja ta będzie miała wpływ na wysokość świadczeń, które przysługują przedsiębiorcy, czyli:

 • z ubezpieczenia chorobowego – m. in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy
 • z ubezpieczenia wypadkowego – m. in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne

Oblicza się je od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe.

 

Twoja firma założona szybko i sprawnie
Jak założyć firmę? Prosty i skuteczny sposób FakturTax
Bezpłatnie zakładanie firmy

Śledź nas I FakturTax

FakturTax.pl - Kancelaria Rachunkowo-

Podatkowa S.D.P Sp. z o.o. ul. Kazimierza

Jarochowskiego 34/3,  Poznań, 60-238

REGON 38220906600000

NIP 7792501772

KRS 0000765170

 

Zacznij księgowość z nami już dzisiaj!

godz. otwarcia biura:

pon.-pt. 9:00 -16.00

Biuro rachunkowe

Informacje

Przydatne linki

biuro rachunkowe Grunwald

biuro rachunkowe Ławica

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

biuro rachunkowe Plewiska

biuro rachunkowe Wysogotowo

biuro rachunkowe Przeźmierowo

biuro rachunkowe Baranowo

biuro rachunkowe Swarzędz

biuro rachunkowe Komorniki

Zakładanie firmy

Program do fakturowania

Otrzymaliśmy rekomendacje w 2018 roku
Biuro Rachunkowe Poznań FakturTax
Jesteśmy prawdopodobnie jednym z najlepszych biur rachunkowych w Poznaniu

Sprawdź ofertę!

Biuro Rachunkowe Poznań