501 264 565

Logo - biuro rachunkowe Poznań FakturTax.pl
Logo - biuro rachunkowe Poznań FakturTax.pl

Rejestracja jednoosobowej działalności

Oferta biura rachunkowego 

Wybór formy opodatkowania dla firmy

Rejestracja spółki z o.o.

Biuro Rachunkowe Poznań

Sprawdź ofertę!

Jesteśmy prawdopodobnie jednym z najlepszych biur rachunkowych w Poznaniu
Biuro Rachunkowe Poznań FakturTax

Program do fakturowania

Zakres Usług

Wybór formy opodatkowania

I

I

I

I

I

I

Rejestracja firmy i księgowość 

Informacje

Biuro rachunkowe

godz. otwarcia biura:

pon.-pt. 8:00 -16.00

Zacznij księgowość z nami już dzisiaj!

REGON 38220906600000

NIP 7792501772

KRS 0000765170

 

FakturTax.pl - Kancelaria Rachunkowo-

Podatkowa S.D.P Sp. z o.o. 

ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań

  Zakres:

- udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu

  obowiązków podatkowych i celnych 

- prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do

   celów podatkowych

- sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub

  udzielanie pomocy w tym zakresie,

- reprezentowanie klientów w postępowaniu przed

  organami administracji publicznej iw zakresie sądowej

  kontroli decyzji, postanowień i innych aktów

  administracyjnych.

  Zakres:

- Opracowanie zakładowego planu kont.

- Opracowanie Polityki Rachunkowości.

- Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

- Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku

  dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT).

- Przesyłanie JPK do urzędu skarbowego.

- Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z

   miesięcznym naliczaniem amortyzacji.

- Sporządzanie bilansów, rachunków wyników.

- Okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.

- Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych 

  zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.

Zapisz się na szkolenie!

Uzupełnieniem oferty księgowej i doradczej są działania edukacyjne podejmowane przez FakturTax, do których należą szkolenia oraz warsztaty obejmujące zagadnienia dotyczące różnych aspektów prowadzenia  firmy. Szkolenia i warsztaty mają charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane tematyką z zakresu przedsiębiorczości.

Przykładowa tematyka szkoleń:

„Obowiązki przedsiębiorcy związane z ewidencją obrotu za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej)"

"Wybór formy opodatkowania przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej"

"Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów"

"Podstawowe zagadnienia czasu pracy"

 Zakładanie spółki z o.o.

 Zakładanie firmy jednoosobowej

Cennik- Doradztwo podatkowe

Cennik- Kadry i płace

Cennik- KPiR (ryczałt)

Cennik- działalność gospodarcza

Cennik pełna księgowość

 

  Zakres działań:

- naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac 

- bieżąca kontrola nieobecności w tym wykorzystanych dni

   urlopowych,

- naliczanie wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych 

- obsługa ZUS pracowników 

- prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli,

- sporządzanie kompleksowej dokumentacji kadrowej 

- nadzór nad terminowym szkoleniem BHP 

- wydawanie skierowań na badania lekarskie 

- prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników, 

- sporządzanie  deklaracji  na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON,

- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych

- kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

- prowadzenie kontroli  rozliczeń z ZUS US i PEFRON.

Podatki stają się coraz ważniejszym zagadnieniem dla dzisiejszych przedsiębiorstw. Zmienia się podejście wobec wypełniania obowiązków fiskalnych, a rozstrzygnięcia podatkowe znajdują się w centrum zainteresowania publicznego bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Podczas gdy przedsiębiorcy coraz bardziej odczuwają skutki kompleksowych zmian w przepisach, organy podatkowe stawiają przed nimi kolejne wyzwania wymagając coraz większej transparentności i współpracy.

Doradztwo podatkowe obejmuje przede wszystkim:

- udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu

  obowiązków podatkowych i celnych 

- prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do

   celów podatkowych

- sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub

  udzielanie pomocy w tym zakresie,

- reprezentowanie klientów w postępowaniu przed

  organami administracji publicznej iw zakresie sądowej

  kontroli decyzji, postanowień i innych aktów

  administracyjnych.

FakturTax oferuje pełne wsparcie przy zakładaniu oraz rejestracji spółek. Pomoże to Państwu uniknąć wielu pomyłek oraz skomplikowanych procedur. W ramach współpracy gwarantujemy:

Zakres prac w ramach usługi

- Doradztwo z zakresu wyboru formy działalności

- Konsultacje prawną oraz przygotowanie umowy

- Wybór właściwego przedmiotu działalności (PKD)

- Przygotowanie wniosków + nadanie numerów: 

  KRS, NIP, REGON

- Zgłoszenie spółki do ZUS,VAT, VAT UE

FakturTax z Tobą od samego początku. Oferujemy pełne wsparcie przy zakładaniu i prowadzeniu firmy. Przeprowadzimy Cię przez cały proces formalności związanych z założeniem działalności. Dzięki współpracy z najlepszymi ekspertami z różnych dziedzin zapewnimy najlepszą obsługę i doradztwo. Nasi specjaliści z zakresu księgowości członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a także Sygnatariuszami Kodeksu etyki w rachunkowości, która jest rękojmią rzetelnego i etycznego działania. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych. (International Federation of Accountants).

biuro rachunkowe Poznań FakturTax

Księgowość na miarę Twoich potrzeb 

Uzupełnieniem oferty księgowej i doradczej są działania edukacyjne podejmowane przez FakturTax, do których należą szkolenia oraz warsztaty obejmujące zagadnienia dotyczące różnych aspektów prowadzenia  firmy.

Szkolenia i warsztaty mają charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane tematyką z zakresu przedsiębiorczości.

Przykładowa tematyka szkoleń:

„Obowiązki przedsiębiorcy związane z ewidencją

  obrotu za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej)"

"Wybór formy opodatkowania przy rozpoczynaniu

działalności gospodarczej"

"Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i

rozchodów"

"Podstawowe zagadnienia czasu pracy"

Zakres:

pełny audyt podatkowy – polegający na zbadaniu wszystkich dokumentów księgowych i umów pod kątem prawidłowego rozliczenia wszystkich należności podatkowych.

przegląd podatkowy – badanie dokumentacji księgowej i umów pod kątem prawidłowości rozliczeń w zakresie wybranych zobowiązań podatkowych.

Podatki stają się coraz ważniejszym zagadnieniem dla dzisiejszych przedsiębiorstw. Zmienia się podejście wobec wypełniania obowiązków fiskalnych, a rozstrzygnięcia podatkowe znajdują się w centrum zainteresowania publicznego bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Podczas gdy przedsiębiorcy coraz bardziej odczuwają skutki kompleksowych zmian w przepisach, organy podatkowe stawiają przed nimi kolejne wyzwania wymagając coraz większej transparentności i współpracy.

Doradztwo podatkowe obejmuje przede wszystkim:

- udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych 

- prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych

- sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie,

- reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej

  kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Dzięki współpracy z FakturTax, Państwa Dział Kadrowy nie musi już błądzić we wciąż zmieniających się przepisach. Tworzymy wirtualny system, dzięki któremu jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkie procesy kadrowe zdalnie. Doradzamy także, jakie nowoczesne formy zatrudnienia oraz współpracy można zaimplementować niezależnie od rodzaju przedsiębiorstwa.

Zakres działań:

- naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac 

- bieżąca kontrola nieobecności w tym wykorzystanych dni urlopowych,

- naliczanie wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych 

- obsługa ZUS pracowników 

- prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli,

- sporządzanie kompleksowej dokumentacji kadrowej 

- nadzór nad terminowym szkoleniem BHP 

- wydawanie skierowań na badania lekarskie 

- prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników, 

- sporządzanie  deklaracji  na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON,

- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych

- kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

- prowadzenie kontroli  rozliczeń z ZUS US i PEFRON.

 

Podstawowym zadaniem biura rachunkowego jest przyjmowanie dokumentów kosztowych przedsiębiorcy i księgowanie ich w KPiR lub Ewidencji Przychodów, sporządzanie rejestrów VAT, deklaracji VAT oraz udzielanie porad merytorycznych przedsiębiorcom.

Księga Przychodów i Rozchodów – zakres usług w ramach prowadzenia:

- ewidencja zdarzeń gospodarczych,

- ewidencja zakupów, sprzedaży VAT

- prowadzenie rejestrów VAT

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

- sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych

- sporządzanie i  przesyłanie deklaracji i raportów ZUS

- prowadzenie dokumentacji pracowniczej

- reprezentacja przed organami skarbowymi

- sporządzanie zeznań podatkowych

 

 

 

Ryczałt ewidencjonowany (ewidencji przychodów) –zakres usług w ramach prowadzenia

- prowadzenie ewidencji ryczałtowej

- sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów ZUS

- prowadzenie dokumentacji pracowniczej

- reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS

- uczestniczenie w kontrolach skarbowych

- sporządzenie deklaracji rocznej PIT-28

- ewidencja zakupów, sprzedaży VAT

- ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Audyty Podatkowe - biuro rachunkowe Poznań

FakturTax oferuje pełne wsparcie przy zakładaniu oraz rejestracji spółek. Pomoże to Państwu uniknąć wielu pomyłek oraz skomplikowanych procedur. W ramach współpracy gwarantujemy:

Zakres prac w ramach usługi

- Doradztwo z zakresu wyboru formy działalności

- Konsultacje prawną oraz przygotowanie umowy spółki 

- Wsparcie w wyborze właściwego przedmiotu działalności (PKD)

- Przygotowanie wniosków + nadanie numerów:  KRS, NIP, REGON

- Zgłoszenie spółki do ZUS,VAT, VAT UE

Pełna księgowość (Księgi Handlowe) to rozbudowany, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, służący do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu. Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych opisane są ściśle w ustawach i zbiorach zasad (Ustawa o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości itp.)

Zakres usług w ramach prowadzenia

ksiąg rachunkowych:

- Opracowanie zakładowego planu kont.

- Opracowanie Polityki Rachunkowości.

- Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

- Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku

  dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT).

- Przesyłanie JPK do urzędu skarbowego.

- Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z

   miesięcznym naliczaniem amortyzacji.

- Sporządzanie bilansów, rachunków wyników.

- Okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.

- Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych 

  zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.

Biuro Rachunkowe Poznań - oferta dla spółek i działalności gospodarczych 

Oferta biuro rachunkowe Poznań

Pełna księgowość - biuro rachunkowe Poznań

Pełna Księgowość oferta

Pełna księgowość nie musi być droga! Skorzystaj z usług FakturTax! Sprawdź promocje

Księgowość dlajednoosobowych działalności gospodarczych 

Książka Przychodów i Rozchodów

Księguj za 99 zł! Musisz to mieć dla swojej firmy

Kadry i Płace - biuro rachunkowe Poznań

Kadry i Płace

Obsługujemy firmy z całej Polski. Poznań,Swarzędz,Luboń,Baranowo,Przeźmierowo

Doradztwo Podatkowe - biuro rachunkowe Poznań

Doradztwo Podatkowe 

Pełne wsparcie Doradcy Podatkowego z Poznania,Lubonia, Swarzędza,Baranowa,Przeźmierowa

Audyty Podatkowe

FakturTax- Lepiej nie znajdziesz. Sprawdź to nic nie kosztuje!

Szkolenia - biuro rachunkowe Poznań

Bezpłatne Szkolenia

Wybór formy opodatkowania przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej - bezpłatnie

 spółki z o.o. lub działalności gospodarczej

Zakładanie Firmy 

FakturTax pomoże Tobie wypełnić wszystkie formalności za darmo!
Sprawdź najnowszą ofertę biura rachunkowego w Poznaniu.