Biuro Rachunkowe Poznań FakturTax
17 lutego 2020

Ulga na start – Czym jest?

Polega na tym, że przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne – czyli emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywanej działalności. Ulga ta nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego, a przedsiębiorca nie ma prawa skorzystać ze świadczeń chorobowych i wypadkowych.

 

Co wiążę się z korzystaniem ulgi na start?

Jeśli przedsiębiorca skorzysta z ulgi, nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, jednak ma obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania co miesiąc składek na to ubezpieczenie. Składkę zdrowotną będzie mógł odliczyć od podatku, a nie od dochodu. (w 2019r. wynosi 342,32zł).

 

Kto może korzystać z ulgi na start?

Z ulgi może skorzystać przedsiębiorca, który:

  • jest osobą fizyczną (czyli prowadzącą działalność jednoosobową albo są wspólnikiem spółek cywilnych)
  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywał czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
  • nie podlega ubezpieczeniu w KRUS

 

Kiedy można zrezygnować z ulgi na start?

Możliwość korzystania z ulgi ZUS jest wyłącznie prawem przedsiębiorcy, więc jeśli chce zrezygnować z ulgi, powinna zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS.

Jeśli przedsiębiorca postanowi zrezygnować z ulgi – bo ma do tego prawo – to kolejny raz będzie miał możliwość skorzystania z niej dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zakończenia bądź zawieszenia.

 

 

O czym powinno się pamiętać, korzystając z tej ulgi na start?

Każdy przedsiębiorca, który planuje skorzystać z ulgi, powinien pamiętać, że poza nieopłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy, nie przysługuje mu wówczas prawo do świadczeń wynikających z tych ubezpieczeń. W przypadku jeśli osoba zachoruje, nie dostanie zasiłku chorobowego. Tak samo będzie w momencie, gdy osoba miałaby wypadek przy pracy, nie przysługuje mu prawo do świadczeń wypadkowych.

 

Jeśli jednak przedsiębiorca chciałby mieć pełne prawo do ubezpieczeń, może zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z ZUS – w dowolnym momencie, w ciągu 6 miesięcy obowiązywania ulgi.

 

Przedsiębiorca jednak powinien pamiętać też o tym, że ma prawo do skorzystania z możliwości opłacenia niższych składek. Musi pamiętać jednak, że po 6 miesiącach powinien obowiązkowo zarejestrować się do ubezpieczeń w ZUS – na standardowych lub preferencyjnych warunkach (czyli niższe składki przez 24 miesiące).

Mały ZUS dla przedsiębiorców 2020 -
Ulga na Start. Nowe firmy

Dołącz do naszych klientów, którzy księgują w FaktuTax.pl  za 99 zł a spółki od 249 zł

Szukasz sprawdzonego i skutecznego biura rachunkowego w dobrej cenie? Sprawdź koniecznie naszą ofertę! Obniżymy koszty za prowadzenie Twojej księgowości. Na pewno będziesz zadowolony

Sprawdź zupełnie za darmo

 

Ile płaci się przy uldze na start?

Przedsiębiorca będzie opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne od zadeklarowanej kwoty – nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku.

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Na 2019r. Najniższa składka wynosi 342,32zł – tyle co miesiąc powinien płacić do ZUS.

 

Składka ta jest miesięczna i niepodzielna – opłaca się ją w pełnej wysokości, niezależnie od ilości dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w miesiącu.

 

Co w sytuacji, gdy np. zawiesza się działalność?

W tej sytuacji okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy. W trakcie jej zawieszenia przedsiębiorca zgłosić się może do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Kiedy jesteśmy zwolnieni z opłacania składki zdrowotnej?

Istnieje możliwość bycia zwolnionym z obowiązku opłacania składek zdrowotnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie ulgi na start. Dotyczy to osoby, która:

  • jest emerytem bądź rencistą i jej świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będzie opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej
  • jest zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz jej przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będzie opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej
  • pobiera zasiłek macierzyński, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego

 

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować 

FakturTax.pl - Kancelaria Rachunkowo-

Podatkowa S.D.P Sp. z o.o. ul. Kazimierza

Jarochowskiego 34/3,  Poznań, 60-238

REGON 38220906600000

NIP 7792501772

KRS 0000765170

 

Zacznij księgowość z nami już dzisiaj!

godz. otwarcia biura:

pon.-pt. 8:00 -16.00

Biuro rachunkowe

Informacje

Rejestracja firmy i księgowość 

I

I

I

I

I

I

Zakładanie firmy

Wybór formy opodatkowania

Biuro rachunkowe

Pełna księgowość

Zakres Usług

księgowość poznań

usługi księgowe

pomoc w założeniu firmy

prowadzenie książki przychodów i rozchodów

Program do fakturowania

Biuro Rachunkowe Poznań FakturTax
Jesteśmy prawdopodobnie jednym z najlepszych biur rachunkowych w Poznaniu

Sprawdź ofertę!

Biuro Rachunkowe Poznań

Pomoc przy założeniu firmy 

Rejestracja spółki z o.o.

Wybór formy opodatkowania dla firmy

Oferta biura rachunkowego 

Cennik - spółki z o.o.

Cennik - biuro wirtualne/ adres dla firmy

Rejestracja jednoosobowej działalności