Sprawdź najnowszą ofertę biura rachunkowego w Poznaniu.
FakturTax - usługi księgowo podatkowe w Poznaniu na ul. Lubeckiego 18, 60-348 Grunwald
FakturTax pomoże Tobie wypełnić wszystkie formalności za darmo!

Zakładanie Firmy

Zakładanie firmy - biuro rachunkowe Poznań

Wybór formy opodatkowania przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej - bezpłatnie

Bezpłatne Szkolenia

Szkolenia - biuro rachunkowe Poznań

FakturTax- Lepiej nie znajdziesz. Sprawdź to nic nie kosztuje!

Audyty Podatkowe

Pełne wsparcie Doradcy Podatkowego z Poznania,Lubonia, Swarzędza,Baranowa,Przeźmierowa

Doradztwo Podatkowe

Doradztwo Podatkowe - biuro rachunkowe Poznań

Obsługujemy firmy z całej Polski. Poznań,Swarzędz,Luboń,Baranowo,Przeźmierowo

Kadry i Płace

Kadry i Płace - biuro rachunkowe Poznań

Księguj za 99 zł! Musisz to mieć dla swojej firmy

Książka Przychodów i Rozchodów

Książka przychodów i rozchodów - biuro rachunkowe Poznań

Pełna księgowość nie musi być droga! Skorzystaj z usług FakturTax! Sprawdź promocje

Pełna Księgowość

Pełna księgowość - biuro rachunkowe Poznań

Oferta biuro rachunkowe Poznań

Poznań 

Pełna księgowość (Księgi Handlowe) to rozbudowany, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, służący do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu. Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych opisane są ściśle w ustawach i zbiorach zasad (Ustawa o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości itp.)

Zakres usług w ramach prowadzenia

ksiąg rachunkowych:

- Opracowanie zakładowego planu kont.

- Opracowanie Polityki Rachunkowości.

- Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

- Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku

  dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT).

- Przesyłanie JPK do urzędu skarbowego.

- Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z

   miesięcznym naliczaniem amortyzacji.

- Sporządzanie bilansów, rachunków wyników.

- Okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.

- Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych 

  zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.

FakturTax oferuje pełne wsparcie przy zakładaniu oraz rejestracji spółek. Pomoże to Państwu uniknąć wielu pomyłek oraz skomplikowanych procedur. W ramach współpracy gwarantujemy:

Zakres prac w ramach usługi

- Doradztwo z zakresu wyboru formy działalności

- Konsultacje prawną oraz przygotowanie umowy spółki 

- Wsparcie w wyborze właściwego przedmiotu działalności (PKD)

- Przygotowanie wniosków + nadanie numerów:  KRS, NIP, REGON

- Zgłoszenie spółki do ZUS,VAT, VAT UE

Audyty Podatkowe - biuro rachunkowe Poznań

Podstawowym zadaniem biura rachunkowego jest przyjmowanie dokumentów kosztowych przedsiębiorcy i księgowanie ich w KPiR lub Ewidencji Przychodów, sporządzanie rejestrów VAT, deklaracji VAT oraz udzielanie porad merytorycznych przedsiębiorcom.

Księga Przychodów i Rozchodów – zakres usług w ramach prowadzenia:

- ewidencja zdarzeń gospodarczych,

- ewidencja zakupów, sprzedaży VAT

- prowadzenie rejestrów VAT

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

- sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych

- sporządzanie i  przesyłanie deklaracji i raportów ZUS

- prowadzenie dokumentacji pracowniczej

- reprezentacja przed organami skarbowymi

- sporządzanie zeznań podatkowych

 

 

 

 

Ryczałt ewidencjonowany (ewidencji przychodów) –zakres usług w ramach prowadzenia

- prowadzenie ewidencji ryczałtowej

- sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów ZUS

- prowadzenie dokumentacji pracowniczej

- reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS

- uczestniczenie w kontrolach skarbowych

- sporządzenie deklaracji rocznej PIT-28

- ewidencja zakupów, sprzedaży VAT

- ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Dzięki współpracy z FakturTax, Państwa Dział Kadrowy nie musi już błądzić we wciąż zmieniających się przepisach. Tworzymy wirtualny system, dzięki któremu jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkie procesy kadrowe zdalnie. Doradzamy także, jakie nowoczesne formy zatrudnienia oraz współpracy można zaimplementować niezależnie od rodzaju przedsiębiorstwa.

Zakres działań:

- naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac 

- bieżąca kontrola nieobecności w tym wykorzystanych dni urlopowych,

- naliczanie wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych 

- obsługa ZUS pracowników 

- prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli,

- sporządzanie kompleksowej dokumentacji kadrowej 

- nadzór nad terminowym szkoleniem BHP 

- wydawanie skierowań na badania lekarskie 

- prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników, 

- sporządzanie  deklaracji  na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON,

- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych

- kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

- prowadzenie kontroli  rozliczeń z ZUS US i PEFRON.

 

Podatki stają się coraz ważniejszym zagadnieniem dla dzisiejszych przedsiębiorstw. Zmienia się podejście wobec wypełniania obowiązków fiskalnych, a rozstrzygnięcia podatkowe znajdują się w centrum zainteresowania publicznego bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Podczas gdy przedsiębiorcy coraz bardziej odczuwają skutki kompleksowych zmian w przepisach, organy podatkowe stawiają przed nimi kolejne wyzwania wymagając coraz większej transparentności i współpracy.

Doradztwo podatkowe obejmuje przede wszystkim:

- udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych 

- prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych

- sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie,

- reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej

  kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Zakres:

pełny audyt podatkowy – polegający na zbadaniu wszystkich dokumentów księgowych i umów pod kątem prawidłowego rozliczenia wszystkich należności podatkowych.

przegląd podatkowy – badanie dokumentacji księgowej i umów pod kątem prawidłowości rozliczeń w zakresie wybranych zobowiązań podatkowych.

Uzupełnieniem oferty księgowej i doradczej są działania edukacyjne podejmowane przez FakturTax, do których należą szkolenia oraz warsztaty obejmujące zagadnienia dotyczące różnych aspektów prowadzenia  firmy.

Szkolenia i warsztaty mają charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane tematyką z zakresu przedsiębiorczości.

Przykładowa tematyka szkoleń:

„Obowiązki przedsiębiorcy związane z ewidencją

  obrotu za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej)"

"Wybór formy opodatkowania przy rozpoczynaniu

działalności gospodarczej"

"Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i

rozchodów"

"Podstawowe zagadnienia czasu pracy"

Księgowość na miarę Twoich potrzeb 

FAKTURTAX

FakturTax z Tobą od samego początku. Oferujemy pełne wsparcie przy zakładaniu i prowadzeniu firmy. Przeprowadzimy Cię przez cały proces formalności związanych z założeniem działalności. Dzięki współpracy z najlepszymi ekspertami z różnych dziedzin zapewnimy najlepszą obsługę i doradztwo. Nasi specjaliści z zakresu księgowości członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a także Sygnatariuszami Kodeksu etyki w rachunkowości, która jest rękojmią rzetelnego i etycznego działania. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych. (International Federation of Accountants).

FakturTax oferuje pełne wsparcie przy zakładaniu oraz rejestracji spółek. Pomoże to Państwu uniknąć wielu pomyłek oraz skomplikowanych procedur. W ramach współpracy gwarantujemy:

Zakres prac w ramach usługi

- Doradztwo z zakresu wyboru formy działalności

- Konsultacje prawną oraz przygotowanie umowy

- Wybór właściwego przedmiotu działalności (PKD)

- Przygotowanie wniosków + nadanie numerów: 

  KRS, NIP, REGON

- Zgłoszenie spółki do ZUS,VAT, VAT UE

Podatki stają się coraz ważniejszym zagadnieniem dla dzisiejszych przedsiębiorstw. Zmienia się podejście wobec wypełniania obowiązków fiskalnych, a rozstrzygnięcia podatkowe znajdują się w centrum zainteresowania publicznego bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Podczas gdy przedsiębiorcy coraz bardziej odczuwają skutki kompleksowych zmian w przepisach, organy podatkowe stawiają przed nimi kolejne wyzwania wymagając coraz większej transparentności i współpracy.

Doradztwo podatkowe obejmuje przede wszystkim:

- udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu

  obowiązków podatkowych i celnych 

- prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do

   celów podatkowych

- sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub

  udzielanie pomocy w tym zakresie,

- reprezentowanie klientów w postępowaniu przed

  organami administracji publicznej iw zakresie sądowej

  kontroli decyzji, postanowień i innych aktów

  administracyjnych.

 

  Zakres działań:

- naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac 

- bieżąca kontrola nieobecności w tym wykorzystanych dni

   urlopowych,

- naliczanie wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych 

- obsługa ZUS pracowników 

- prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli,

- sporządzanie kompleksowej dokumentacji kadrowej 

- nadzór nad terminowym szkoleniem BHP 

- wydawanie skierowań na badania lekarskie 

- prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników, 

- sporządzanie  deklaracji  na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON,

- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych

- kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

- prowadzenie kontroli  rozliczeń z ZUS US i PEFRON.

Cennik pełna księgowość

Cennik- KPiR

Cennik- KPiR (ryczałt)

Cennik- Kadry i płace

Cennik- Doradztwo podatkowe

Cennik- Zakładanie firmy

Uzupełnieniem oferty księgowej i doradczej są działania edukacyjne podejmowane przez FakturTax, do których należą szkolenia oraz warsztaty obejmujące zagadnienia dotyczące różnych aspektów prowadzenia  firmy. Szkolenia i warsztaty mają charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane tematyką z zakresu przedsiębiorczości.

Przykładowa tematyka szkoleń:

„Obowiązki przedsiębiorcy związane z ewidencją obrotu za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej)"

"Wybór formy opodatkowania przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej"

"Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów"

"Podstawowe zagadnienia czasu pracy"

Zapisz się na szkolenie!

  Zakres:

- Opracowanie zakładowego planu kont.

- Opracowanie Polityki Rachunkowości.

- Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

- Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku

  dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT).

- Przesyłanie JPK do urzędu skarbowego.

- Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z

   miesięcznym naliczaniem amortyzacji.

- Sporządzanie bilansów, rachunków wyników.

- Okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.

- Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych 

  zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.

  Zakres:

- udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu

  obowiązków podatkowych i celnych 

- prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do

   celów podatkowych

- sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub

  udzielanie pomocy w tym zakresie,

- reprezentowanie klientów w postępowaniu przed

  organami administracji publicznej iw zakresie sądowej

  kontroli decyzji, postanowień i innych aktów

  administracyjnych.

Biuro Rachunkowe Poznań FakturTax

PANEL KLIENTA

Twoja firma założona szybko i sprawnie
Jak założyć firmę? Prosty i skuteczny sposób FakturTax
Bezpłatnie zakładanie firmy

Śledź nas I FakturTax

FakturTax.pl - Kancelaria Rachunkowo-

Podatkowa S.D.P Sp. z o.o. ul. Kazimierza

Jarochowskiego 34/3,  Poznań, 60-238

REGON 38220906600000

NIP 7792501772

KRS 0000765170

 

Zacznij księgowość z nami już dzisiaj!

godz. otwarcia biura:

pon.-pt. 8:00 -16.00

Biuro rachunkowe

Informacje

Rejestracja firmy i księgowość 

biuro rachunkowe Grunwald

biuro rachunkowe Ławica

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

biuro rachunkowe Plewiska

biuro rachunkowe Wysogotowo

biuro rachunkowe Stare Miasto

I

biuro rachunkowe Chartowo

I

biuro rachunkowe Jeżyce

biuro rachunkowe Przeźmierowo

biuro rachunkowe Baranowo

biuro rachunkowe Komorniki

Zakładanie firmy

Wybór formy opodatkowania

Biuro rachunkowe

Pełna księgowość

Program do fakturowania

Biuro Rachunkowe Poznań FakturTax
Jesteśmy prawdopodobnie jednym z najlepszych biur rachunkowych w Poznaniu

Sprawdź ofertę!

Biuro Rachunkowe Poznań

Pomoc przy założeniu firmy 

Rejestracja spółki z o.o.

Wybór formy opodatkowania dla firmy

Oferta biura rachunkowego 

Cennik - spółki z o.o.

Cennik - biuro wirtualne/ adres dla firmy

Rejestracja jednoosobowej działalności