Polecaj i zarabiaj

Szybka Konsultacja

Rejestracja jednoosobowej działalności

Oferta biura rachunkowego 

Wybór formy opodatkowania dla firmy

Rejestracja spółki z o.o.

Biuro Rachunkowe Poznań

Sprawdź ofertę!

Jesteśmy prawdopodobnie jednym z najlepszych biur rachunkowych w Poznaniu
Biuro Rachunkowe Poznań FakturTax

Dodatkowe usługi

Zakres Usług

Rejestracja firmy i księgowość 

Informacje

Biuro rachunkowe

godz. otwarcia biura:

pon.-pt. 8:00 -16.00

Zacznij księgowość z nami już dzisiaj!

REGON 38220906600000

NIP 7792501772

KRS 0000765170

 

FakturTax.pl - Kancelaria Rachunkowo-

Podatkowa S.D.P Sp. z o.o. 

ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań

FakturTax - usługi księgowo podatkowe w Poznaniu na ul. Lubeckiego 18, 60-348 Grunwald

PANEL KLIENTA

Biuro Rachunkowe Poznań FakturTax

Regulamin korzystania z karty rabatowej FakturTax.pl 

Niniejszy regulamin określa korzystanie z karty rabatowej "fakturtax.pl"
 
§ 1 Postanowienia ogólne 
 
1. Podmiotem odpowiedzialnym za promocyjną „Kartę rabatową” jest Kancelaria Rachunkowo Podatkowa S.D.P Sp. z o.o. ul. Franciszka Lubeckiego 18, Poznań 60-346
2. Rabaty na podstawie „Karty rabatowej” udzielane będą od 01.06.2019r. do 31.12.2019r.
3. Prawa związane z korzystaniem z „Karty rabatowej” nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności z wyjątkiem tych, które zostały określone w niniejszym Regulaminie Programu. 
 
§ 2 Uczestnictwo w Programie
 
1. „Karta rabatowa” jest kartą przeznaczonym dla Klientów biura rachunkowego  FakturTax  „Karta rabatowa” nie jest kartą imienną i jest realizowana za okazaniem.
 
§ 3 Karta Rabatowa
 
1. Uczestnik przystępując do promocji otrzymuje do użytkowania „Kartę rabatową”, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji. 
2. 2. „Karta rabatowa” jest ważna przez cały okres trwania promocji z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 6 ust. 1. §
 
§ 4 Rabat Cenowy
 
1. Ustala się w ramach promocji „Karty rabatowej” jednorazowy 25% rabat cenowy dla osób fizycznych oraz firm na usługi Doradztwa Podatkowego a także dla firm rabat w wysokości 100 zł jednorazowo + 10 % rabatu na 11 kolejnych miesięcy od daty podpisania umowy na usługi księgowe.
2. Prawo do korzystania z rabatu, o którym mowa w ust. 1 przysługuje wyłącznie posiadaczom „Karty rabatowej” wraz z osobami towarzyszącymi (maksymalnie do 6 os.) 
3. Realizacja rabatu następuje każdorazowo po okazaniu „Karty rabatowej” .
4. Rabat cenowy nie łączy się z żadnymi innymi dodatkowymi akcjami promocyjnymi oraz rabatami. 
5. Kancelaria Rachunkowo Podatkowa S.D.P Sp. z o.o. ul. Franciszka Lubeckiego 18, Poznań 60-346 zastrzega sobie prawo do ustalania i dokonywania zmian w regulaminie oraz przyznawaniu innych rabatów.
 
§ 5 Utrata statusu Uczestnika Programu
 
1. Kancelaria Rachunkowo Podatkowa S.D.P Sp. z o.o. może wykluczyć Uczestnika promocji „Karty rabatowej” ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Uczestnik nie przestrzega zasad Regulaminu Promocji.
 
§ 6 Zakończenie Programu
 
1. Kancelaria Rachunkowo Podatkowa S.D.P Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia promocji „Karty rabatowej” przed terminem określonym w §1 ust 3. 
2. Kancelaria Rachunkowo Podatkowa S.D.P Sp. z o.o. w przypadku zawieszenia lub zakończenia promocji „Karty rabatowej” zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności promocji na stronie internetowej fakturtax.pl