PRZECZYTAJ

Poleć FakturTax znajomym  zyskaj -70% na kolejną fakturę

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Logo - biuro rachunkowe Poznań FakturTax.pl
Logo - biuro rachunkowe Poznań FakturTax.pl

Przykład:
I. Jeżeli osiągasz lub zakładasz, że osiągniesz przychody w wysokości 150.000 zł w skali roku, z tytułu świadczonych usług budowlanych, zapłacisz: 150.000 x 5,5% = 8.250 zł podatku


II. Jeżeli osiągasz lub zakładasz, że osiągniesz przychody w wysokości 100.000 zł w skali roku, z tytułu świadczonych usług prawniczych i nie zatrudniasz pracowników, zapłacisz: 100.000 x 17% = 17.000 zł podatku


Wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, wysokość składki zdrowotnej do zapłaty ustala się w zależności od tego jaki przychód roczny osiągniesz (szczegóły - patrz składka zdrowotna).

Przykład:

Poniżej przedstawiam skrócone, wypunktowane informacje na temat stawek podatku w ramach ryczałtu:

 • Stawka ryczałtu 17%: dotyczy przychodów z wolnych zawodów (np. adwokaci, tłumacze, biegli rewidentowie).

 • Stawka ryczałtu 15%: stosowana dla przychodów z różnych usług, np. reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, magazynowania i przechowywania cieczy i gazów, usług związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją.

 • Stawka ryczałtu 14%: obowiązuje dla usług w zakresie opieki zdrowotnej, architektonicznych, inżynierskich, badań i analiz technicznych, specjalistycznego projektowania.

 • Stawka ryczałtu 12%: dotyczy usług związanych z wydawaniem oprogramowania komputerowego, doradztwem w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego.

 • Stawka ryczałtu 10%: stosowana dla usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

 • Stawka ryczałtu 8,5% do kwoty 100 tys. zł, 12,5% powyżej: obowiązuje dla przychodów z umów najmu, podnajmu, poddzierżawy, usług związanych z zakwaterowaniem, wynajmu i obsługi nieruchomości, badań naukowych i prac rozwojowych.

 • Stawka ryczałtu 8,5%: stosowana dla przychodów z działalności usługowej, w tym gastronomicznej, usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom, edukacji, kultury, wytwarzania przedmiotów z materiału powierzonego przez zamawiającego.

 • Stawka ryczałtu 5,5%: obowiązuje dla działalności wytwórczej, robót budowlanych, przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

 • Stawka ryczałtu 3%: stosowana dla działalności gastronomicznej (bez sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), działalności usługowej w zakresie handlu, usług związanych z produkcją zwierzęcą.

Pełny katalog usług związanych z każdą stawką znajduje się w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Przykładowe stawki na ryczałcie? 

Przykład:

Pani Anna prowadzi działalność gospodarczą, która obejmuje serwis rowerów i skuterów. Od 1 lipca podjęła decyzję o rozszerzeniu swojej oferty o sprzedaż części i akcesoriów do tych pojazdów. W momencie, gdy osiągnie pierwszy przychód z tej nowej dziedziny działalności, pani Anna straci prawo do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dzieje się tak, ponieważ sprzedaż części i akcesoriów do rowerów i skuterów to rodzaj działalności wykluczony z opodatkowania w formie ryczałtu. Zatem, od dnia uzyskania pierwszego przychodu z tej działalności, pani Anna będzie musiała rozliczać podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

 Sytuacje, w których możesz stracić to uprawnienie, to:

 • Jeżeli osiągniesz nawet niewielki przychód z działalności, która jest wyłączona z opodatkowania w ramach ryczałtu, np. związanej ze sprzedażą części lub akcesoriów do pojazdów mechanicznych.

 • Jeżeli, będąc podatnikiem lub wspólnikiem spółki, osiągniesz przychód ze sprzedaży towarów, wyrobów lub świadczenia usług dla swojego bylego lub obecnego pracodawcy, realizując czynności analogiczne do tych, które wykonywałeś/aś w ramach umowy o pracę w tym lub poprzednim roku podatkowym.

 • Jeżeli stracisz prawo do opodatkowania ryczałtem, będziesz zobowiązany/a do płacenia podatków na zasadach ogólnych i prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów od dnia, w którym to uprawnienie przestanie obowiązywać.

  Ważne jest, że podstawą opodatkowania na zasadach ogólnych będzie dochód osiągnięty od dnia utraty prawa do opodatkowania ryczałtem. Oznacza to, że utrata tego prawa nie skutkuje koniecznością dokonywania korekty Twoich wcześniejszych rozliczeń. To kluczowe informacje, które pomogą Ci prawidłowo prowadzić Twoją działalność podatkową.

Kiedy stracę prawo do ryczałtu? 

Aby zmienić formę opodatkowania wejdź na biznes.gov.pl

 

Na czym polega opodatkowanie podatkiem na ryczałcie ?

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych polega na ustaleniu podstawy opodatkowania na podstawie osiągniętych przychodów, pomniejszonych o odpowiednie odliczenia.

Ryczałt jest atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców, którym nie wiążą się wysokie wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku tego rodzaju opodatkowania, nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów przy rozliczeniu podatkowym.

Dzięki temu prosty jest sposób obliczenia podatku.

Na wniosek podatnika, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych opodatkowane są przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz rolniczego handlu detalicznego.

Zapamiętaj! Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem i równocześnie osiągasz przychody objęte skalą podatkową (np. z wynagrodzenia za pracę na etacie), masz szansę skorzystać z ulgi na dziecko w kontekście tych przychodów.

WAŻNE: których przychody za rok poprzedni  nie przekroczyły limitu 2 mln euro

 • Przedsiębiorcy, którzy dokonali reorganizacji prawnej swojej działalności, nie mają możliwości rozliczenia się ryczałtem. Również przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy, są objęci tą wyłączeniem.
 • Osoby opłacające w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej nie mogą korzystać z ryczałtu. To samo dotyczy tych, którzy skorzystali z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego.
 • Osoby, których przychody w całości lub częściowo pochodzą z prowadzenia apteki, nie kwalifikują się do ryczałtu.
 • Podobnie osoby, które w całości lub częściowo uzyskują przychody z działalności związanej z kupnem i sprzedażą wartości dewizowych, nie mogą skorzystać z tej formy opodatkowania.
 • Przedsiębiorcy, którzy w całości lub częściowo osiągają przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, nie są uprawnieni do ryczałtu.
 • Osoby zajmujące się wytwarzaniem wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym również nie mogą skorzystać z ryczałtu. Warto jednak zaznaczyć, że istnieje wyjątek dla tych, którzy wytwarzają energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.

Jak zmienić formę opodatkowania na ryczałt? 

Kto nie może być na ryczałcie? 

 • Osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej.
 • Przedsiębiorstwa w spadku.
 • Spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne.
 • Spółki cywilne składające się z osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku.
 • Spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne

Kto może rozliczać się na ryczałcie? 

Podatek ryczałtowy to nie tylko prostsza forma prowadzenia księgowości, ale także elastyczność w kwestii stawek podatkowych. Stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą od 2% do nawet 17%. Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość wyboru optymalnej stawki, która najlepiej pasuje do ich działalności.

W przypadku uzyskania przychodów zryczałtowanych:

 • (NIE) rozliczysz się wspólnie z małżonkiem albo jako samotny rodzic
 • (NIE) odliczysz od ryczałtu ulgi na dziecko.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. Jest alternatywą dla prowadzenia pełnej księgowości i rozliczania się na zasadach ogólnych. W przypadku ryczałtu, podatnicy płacą podatek dochodowy od przychodów, a nie od wyniku finansowego. Stawki podatku ryczałtu zależą od rodzaju prowadzonej działalności i są określane przez ustawodawcę. Wysokość stawek ryczałtu wynosi od 2% do 17%. Opodatkowanie ryczałtem ma na celu uprościć proces rozliczeń podatkowych dla przedsiębiorców, zmniejszyć obciążenia administracyjne i zminimalizować konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu mają mniej formalności do załatwienia i mogą skupić się na prowadzeniu swojej działalności.

Jakie ulgi na ryczałcie? 

Co to jest ryczałt? 

Jak przesyłać faktury do księgowości? 

korzystając z naszego biura rachunkowego dla firmy

Możesz, też spokojnie dostarczyć faktury bezpośrednio do naszego biura rachunkowego 

Bezpośrednio

Otrzymasz w ramach współpracy dostęp do aplikacji program do wystawiania i przesyłania faktur 

Nie ma potrzeby aby specjalnie jechać do biura dostarczyć faktury, można to spokojnie zrobić online

W aplikacji

Na email do księgowej

Jednoosobowa działalność gospodarcza:      Podatki: Ryczałt 2024

Wysłanie wiadomości jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa S.D.P. Sp. z o.o. danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie. W celu przedstawienia przez Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa S.D.P. Sp. z o.o. indywidualnej oferty produktów i usług drogą telefoniczną wyrażenie zgody jest niezbędne.

Księgowy dla firm już od 129 złotych miesięcznie! 

 Jeżeli mają Państwo jakieś pytania serdecznie zapraszamy do kontaktu, skontaktujemy się telefonicznie lub prześlemy Państwu szczegółową ofertę biuro rachunkowe Poznań na email

Twój e-mail:

Imię Nazwisko / Nazwa Firmy

Numer Telefonu

Wyślij zgłoszenie >
Wyślij zgłoszenie >
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Polecaj i zarabiaj

bezpłatna konsultacja

Rejestracja jednoosobowej działalności

Oferta biura rachunkowego 

Wybór formy opodatkowania dla firmy

Rejestracja spółki z o.o.

Biuro Rachunkowe Poznań

Sprawdź ofertę!

Jesteśmy prawdopodobnie jednym z najlepszych biur rachunkowych w Poznaniu
Biuro Rachunkowe Poznań FakturTax

Dodatkowe usługi

Zakres Usług

Rejestracja firmy i księgowość 

Informacje

Biuro rachunkowe

godz. otwarcia biura:

pon.-pt. 8:00 -16.00

Zacznij księgowość z nami już dzisiaj!

REGON 38220906600000

NIP 7792501772

KRS 0000765170

 

FakturTax.pl - Kancelaria Rachunkowo-

Podatkowa S.D.P Sp. z o.o.  

ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań