BEZPŁATNA KONSULTACJA

Logo - biuro rachunkowe Poznań FakturTax.pl

Rozliczenie dochodu w zeznaniu PIT-36

koszty

*przychód - koszty = dochód x 12%

*dochód do opodatkowania 12%

przychody

Osoby, które osiągają dochody z prowadzenia działalności gospodarczej i rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, są zobowiązane do składania formularza PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-36/B.

Rozliczenie podatkowe należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Przeczytaj poniższe informacje, aby dowiedzieć się, jak złożyć formularz PIT-36.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) i jednocześnie osiągasz dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, musisz rozliczyć podatek od dochodów ze wszystkich tych źródeł w ramach jednego zeznania rocznego - PIT-36:

 • W części D formularza PIT-36 musisz uwzględnić przychody, koszty uzyskania przychodów oraz zaliczki pobrane przez płatnika z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które były generowane poza działalnością gospodarczą.
 • Do formularza PIT-36 musisz dołączyć załącznik PIT-36/B, w którym wymienisz przychody, koszty uzyskania przychodów i przysługujące ulgi związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zeznanie podatkowe (PIT-36) musisz złożyć najpóźniej do 30 kwietnia po zakończonym roku podatkowym, za który składasz deklarację podatkową.

Przychodem z działalności gospodarczej są wszystkie kwoty należne i otrzymane w związku z prowadzeniem firmy.

Kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Rozliczenie na zasadach ogólnych polega na opodatkowaniu dochodu, który jest określany jako różnica między przychodami a kosztami uzyskania tych przychodów.

Tutaj zmienisz  formę opodatkowania: zmień dane firmy w CIEDG

 

Aby zmienić formę opodatkowania wejdź na biznes.gov.pl

 

Skala podatkowa jest fundamentalną metodą obliczania podatków z dochodów z działalności gospodarczej.

Zatem, zostaniesz objęty opodatkowaniem na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), jeżeli podczas rejestracji przedsiębiorstwa nie zdecydujesz się na inną formę, bądź wybierzesz inną, ale złożysz wniosek do naczelnika urzędu skarbowego po upływie terminu wyboru formy opodatkowania.

Jeśli obecnie prowadzisz działalność gospodarczą, która jest opodatkowana stawką liniową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a chciałbyś wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych, musisz złożyć pisemne oświadczenie o zmianie formy opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego. Możesz to zrobić:

do 20 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym uzyskałeś pierwszy przychód z działalności gospodarczej w danym roku do końca roku.

Sprawdź jakie jeszcze koszty można wliczyć 

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Wysokość podatku

12% minus 3 600 zł

ponad 120 000 zł

do 120.000 zł 

Podstawa podatku

Stawki podatku dla skali podatkowej 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i opodatkowane na zasadach ogólnych, są zobowiązane do zapłaty podatku według określonej skali. W trakcie obliczania kwoty podatku zgodnie ze skalą, powinieneś uwzględnić kwotę, która ma na celu zmniejszenie zobowiązania podatkowego.

W 2023 roku ta kwota wynosi 3600 zł.

Nie zapomnij! Limit wolny od podatku to 30 tys. zł. Od tej kwoty obliczasz sumę zmniejszającą twoje zobowiązanie podatkowe: 30 tys. zł x 12% = 3600 zł.

Sprawdź, ile wyniesie podatek:

 • Ulgi na rozwój i ekspansję biznesu
 • Ulgi dla rodzin z 4+ dzieci
 • Odliczenia na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
 • Ulga dla innowacyjnej rekrutacji
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulgi dla promujących sport, kulturę i edukację
 • Ulga dla aktywności w specjalnej strefie inwestycyjnej
 • Ulga z tytułu krwiodawstwa
 • Ulga na prototypowanie Odliczenia związane z ubezpieczeniem społecznym
 • Ulga na dziecko Odliczenia na cele kultu religijnego oraz na rzecz działalności sportowej, kulturalnej, wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę
 • Ulga na robotyzację
 • Ulgi dla procesów konsolidacyjnych
 • Ulga z tytułu nabywania terminali płatniczych
 • Ulgi dla działalności badawczo-rozwojowej
 • Ulgi IP BOX Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga dla korzystających z internetu
 • Odliczenia składek związkowych
 • Ulga na konserwacje zabytków.

Podstawową metodą opodatkowania działalności gospodarczej jest skala podatkowa, czyli tzw. opodatkowanie na zasadach ogólnych. Jeśli nie zdecydujesz się na inną formę, obowiązuje Cię podatek dochodowy według stawki 12%, a dla dochodu przekraczającego 120 tys. zł - stawka podnosi się do 32%.

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) na zasadach ogólnych, masz prawo do odliczenia szeregu kosztów, które są bezpośrednio związane z prowadzeniem twojego biznesu. Poniżej przedstawiam kilka kategorii kosztów, które najczęściej są uwzględniane:

 • Koszty zakupu towarów handlowych i materiałów - te koszty obejmują wartość towarów handlowych, surowców i materiałów, które kupujesz w celu dalszej odsprzedaży lub wykorzystania w procesie produkcyjnym.

 • Opłaty i składki - te koszty obejmują wszelkiego rodzaju opłaty i składki, które są związane z prowadzeniem twojego biznesu, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, opłaty członkowskie za organizacje branżowe, itp.

 • Koszty usług zewnętrznych - te koszty obejmują opłaty za usługi, które nie są świadczone przez twoje przedsiębiorstwo, ale które są niezbędne do prowadzenia działalności, takie jak usługi księgowe, prawne, konsultingowe, itp.

 • Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - jeżeli posiadasz środki trwałe (np. maszyny, sprzęt, pojazdy, nieruchomości) lub wartości niematerialne i prawne (np. patenty, licencje, znaki towarowe), możesz odliczać ich wartość poprzez amortyzację.

 • Podatki i opłaty - te koszty obejmują podatki i opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, itp.

 • Koszty wynagrodzeń - te koszty obejmują wynagrodzenia pracowników, opłaty za usługi podwykonawców, opłaty za pracę dorywczą, itp.

 • Koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości - te koszty obejmują opłaty za prąd, gaz, wodę, śmieci, czynsz, itp.

 • Koszty reklamy i promocji - te koszty obejmują opłaty za reklamy, promocje, marketing, itp.

Jak liczyć podatki na zasadach ogólnych?

Jak przystąpić do opodatkowania według skali?

Co wliczać w koszty na zasadach ogólnych ? 

Jakie ulgi na zasadach ogólnych? 

Co to jest skala podatkowa? 

Jak przesyłać faktury do księgowości? 

korzystając z naszego biura rachunkowego dla firmy

Możesz, też spokojnie dostarczyć faktury bezpośrednio do naszego biura rachunkowego 

Bezpośrednio

Otrzymasz w ramach współpracy dostęp do aplikacji program do wystawiania i przesyłania faktur 

Nie ma potrzeby aby specjalnie jechać do biura dostarczyć faktury, można to spokojnie zrobić online

W aplikacji

Na email do księgowej

Jednoosobowa działalność gospodarcza:      Podatki: zasady ogólne 2024

Wysłanie wiadomości jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa S.D.P. Sp. z o.o. danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie. W celu przedstawienia przez Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa S.D.P. Sp. z o.o. indywidualnej oferty produktów i usług drogą telefoniczną wyrażenie zgody jest niezbędne.

Księgowy dla firm już od 129 złotych miesięcznie! 

 Jeżeli mają Państwo jakieś pytania serdecznie zapraszamy do kontaktu, skontaktujemy się telefonicznie lub prześlemy Państwu szczegółową ofertę biuro rachunkowe Poznań na email

Twój e-mail:

Imię Nazwisko / Nazwa Firmy

Numer Telefonu

Wyślij zgłoszenie >
Wyślij zgłoszenie >
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Polecaj i zarabiaj

bezpłatna konsultacja

Rejestracja jednoosobowej działalności

Oferta biura rachunkowego 

Wybór formy opodatkowania dla firmy

Rejestracja spółki z o.o.

Biuro Rachunkowe Poznań

Sprawdź ofertę!

Jesteśmy prawdopodobnie jednym z najlepszych biur rachunkowych w Poznaniu
Biuro Rachunkowe Poznań FakturTax

Dodatkowe usługi

Zakres Usług

Rejestracja firmy i księgowość 

Informacje

Biuro rachunkowe

godz. otwarcia biura:

pon.-pt. 8:00 -16.00

Zacznij księgowość z nami już dzisiaj!

REGON 38220906600000

NIP 7792501772

KRS 0000765170

 

FakturTax.pl - Kancelaria Rachunkowo-

Podatkowa S.D.P Sp. z o.o.  

ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań